PAJARO REY

MALPEGADOS

Pipó Zúñiga “Malpegados” és un artista multidisciplinari xilé que porta quasi 10 anys pintant als carrers. El seu art s’especialitza a fer il·lustracions i murals basats a pintar animals, elements orgànics com: fulles, plomes, etc. submergits en universos abstractes de colors. També destaca per mimetit- zar-se amb l’entorn en el qual pinta.

*****

Pipó Zúñiga “Malpegados” es un artista multidisciplinar chileno que lleva casi 10 años pintando en las calles. Su arte se especializa en hacer ilustraciones y murales basados en pintar animales, elementos orgánicos como: hojas, plumas, etc. sumergidos en universos abstractos de colores. También destaca por mimeti- zarse con el entorno en el que pinta.

*****

Pipó Zúñiga “Malpegados” is a Chilean multidisciplinary artist who has been painting in the streets for almost 10 years. His art specializes in making illustrations and murals based on painting animals, orga- nic elements such as leaves, feathers, etc. immersed in abs- tract universes of colors. He also stands out for mimic- king the environment in which he paints.