Mito y leyenda del pez volador

Un dia un peix cansat de la foscor es va rebel·lar davant l’espill de la seua existència i va triar les petjades de la llibertat. Per la seua sendera de cerques va arri- bar a un possible espai on el temps és llum i va trobar el riu Gorgos a Beni- gembla on hui és ocell cònic i immortal.

*****

Un día un pez cansado de la oscuri- dad se rebeló ante el espejo de su exis- tencia y eligió las huellas de la libertad. Por su sendero de búsquedas llegó a un posible espacio donde el tiempo es luz y encontró el río Gorgos en Benigembla donde hoy es ave cónica e inmortal.

*****

One day a fish tired with the dar- kness rebelled against the mirror of its existence and chose the traces of freedom. Through its path of searches it reached a possible space where time is light and found the Gorgos River in Benigembla where today it is a conical and immortal bird.

ICAT

L’artista de Jaén Mónica Gómez, coneguda en el món de l’art com Icat, compagina la docència amb els encàrrecs privats de pintures, murals i il·lustracions. Encara que mai va pensar a dedicar-se a l’ensenyament, reconeix la satisfacció que suposa transmetre els seus coneixements i experiència a les noves generacions. Icat va començar a formar-se a l’Escola d’Art José Nogué. D’aquella època, recorda els ensenyaments del seu mestre, Francisco Carrillo, reconegut pintor de Jaén.

*****

La artista jienense Mónica Gómez, conocida en el mundo del arte como Icat, compagina la docencia con los encargos privados de pinturas, murales e ilustraciones. Aunque nunca pensó en dedi- carse a la enseñanza, reconoce la satisfacción que supone transmitir sus conocimientos y experiencia a las nuevas generaciones. Icat comenzó a formarse en la Escuela de Arte José Nogué. De aquella época, recuerda las enseñanzas de su maestro, Francisco Carrillo, reconocido pintor de Jaén.

*****

The artist from Jaén, Mónica Gómez, known in the art world as Icat, combines teaching with private commis- sions for paintings, murals and illustrations. Although she never thought of becoming a teacher, she recognizes the satisfaction of transmitting her knowledge and experience to new gene- rations. Icat began his training at the José Nogué Art School. From that time, he remembers the teachings of his teacher, Francisco Carrillo, a renowned painter from Jaén.