VUELO A CASA

En el llibre de Nicolás de Assiayn de 1613 narra l’expulsió dels moriscos d’aquesta vall que va ser el seu últim reducte. Aquest peix simbolitza el retorn a casa ferits en l’ànima i amb totes les seues pertinences al coll. Tots ells deixaven arrere el que havia sigut la seua vida.

*****

En el libro de Nicolás de Assiayn de 1613, narra la expulsión de los moriscos de este valle que fue su último reducto. Este pez simboliza el regreso a casa heridos en el alma y con todas sus pertenencias a cuestas. Todos ellos dejaban atrás lo que había sido su vida.

*****

In the book by Nicolás de Assiayn from 1613, he narrates the expulsion of the Moors from this valley, which was their last stronghold. This fi sh symbolizes the return home wounded in the soul and with all their belongings in tow. All of them left behind what had been their lives.

MALPEGADOS

Pipó Zúñiga “Malpegados” és un artista multidisciplinari xilé que porta quasi 10 anys pintant als carrers. El seu art s’especialitza a fer il·lustracions i murals basats a pintar animals, elements orgànics com: fulles, plomes, etc. submergits en universos abstractes de colors. També destaca per mimetit- zar-se amb l’entorn en el qual pinta.

*****

Pipó Zúñiga “Malpegados” es un artista multidisciplinar chileno que lleva casi 10 años pintando en las calles. Su arte se especializa en hacer ilustraciones y murales basados en pintar animales, elementos orgánicos como: hojas, plumas, etc. sumergidos en universos abstractos de colores. También destaca por mimeti- zarse con el entorno en el que pinta.

*****

Pipó Zúñiga “Malpegados” is a Chilean multidisciplinary artist who has been painting in the streets for almost 10 years. His art specializes in making illustrations and murals based on painting animals, orga- nic elements such as leaves, feathers, etc. immersed in abs- tract universes of colors. He also stands out for mimic- king the environment in which he paints.